stowarzyszenie sprawniejsi.pl

Strona organizacji pozarządowej zajmująca się integracją osób niepełnosprawnych (działalność charytatywna).