koordynator projektu

Koordynator projektu pn. Młodzież gra rodzinnie, realizowane przez Stowarzyszenie NIEZNANOWICE.pl