Właścicielem strony www.emesz.pl jest Firma emesz.pl Michał Szafrański, Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.emesz.pl/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

emesz.pl Michał Szafrański nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów będących własnością emesz.pl Michał Szafrański.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do emesz.pl Michał Szafrański możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków Imię, Nazwisko, Adres i adres e-mail. W niektórych przypadkach zostaniesz poproszony o podanie numeru telefonu i dane działalności gospodarczej.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizacji zamówień i wysyłki. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

emesz.pl Michał Szafrański zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości emesz.pl Michał Szafrański rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów serwisów.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych emesz.pl Michał Szafrański.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do emesz.pl Michał Szafrański i dotyczące usług, produktów, serwisów  nieobsługiwanych przez emesz.pl Michał Szafrański nie podlegają Polityce Prywatności.

W przypadku pytań proszę skorzystać z :
Kontakt ze mną
biuro@emesz.pl